DoraInfo

Faktyczna optymalizacja na bazie audytu

Audyt jest ważnym elementem, który pozwala zagłębić się w sposób, w jaki działa firma, znaleźć jej mocne i słabe punkty. Jednak jest on punktem wyjścia dla wdrożenia nowych rozwiązań i faktycznej optymalizacji na nim opartej. Swoje działania przeprowadzam w trzech sferach:

  • Optymalizacja techniczna – proponuję rozwiązania technologiczne, które pomagają zwiększyć efektywność pracy i maksymalnie wykorzystać potencjał zespołu, jakim dysponuje firma. Przedstawiam realne korzyści z zastosowanych usprawnień i pomagam wdrożyć zmiany.
  • Optymalizacja organizacyjna – są to działania, podczas których poruszam się na poziomie procesów, na podstawie których działa firma. Usprawniam kwestie związane ze strukturą, przepływem pracy, informacji czy obiegiem dokumentów. Umacniam wrażliwe miejsca i w pełni wykorzystuję największe atuty przedsiębiorstwa.
  • Relacje w zespole – jest to delikatna strefa, która potrzebuje wyczucia i odpowiednich sposobów działania. Jednak często to właśnie w tej strefie czają się zagrożenia dla całej organizacji. Dzięki doświadczeniu, empatii i odpowiedniej wiedzy jestem w stanie sprawnie przeprowadzić optymalizację także na poziomie relacji między członkami zespołu.