DoraInfo

Oglądałeś taki program tv - Kryptonim Szef ?

Prowadzony przez nas audyt obiegu informacji pozwala opracować mapę realizowanych w firmie procesów.
Co to daje?  – Chociażby:

  • Pokazuje stan aktualnej komunikacji między komórkami organizacyjnymi i pozwala na ich usprawnienie.
  • Wskazuje wszystkie źródła kosztów.
  • Pozwala „podróżować w czasie”; Umożliwia łatwą symulację zmian organizacji, których wymagają plany rozwojowe.
  • Daje możliwość skuteczniejszego zarządzania zadaniami na każdym poziomie organizacji.

Wyobrażasz sobie podróżowanie bez automapy?   
Jeśli nie, to dobry czas na „zmapowanie” Twojej firmy.